Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.roobeek-advies.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door RooBeek Advies. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RooBeek Advies is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij RooBeek Advies.

Geen garantie op juistheid

RooBeek Advies streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

RooBeek Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via  hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op of vraag een offerte aan

Offerte aanvragen