Plannen in strijd met het Omgevingsplan? Wij helpen je verder!

 

Omgevingswet Omgevingsvergunning Bopa Bouw- en procedureregels

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan, wijzigingsplan en de beheersverordening uit de Wet ruimtelijke ordening. Voor 2024 hadden gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente (uiteindelijk voor 2032) één Omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

Alles over het Omgevingsplan lees je op de IPLO website.

 

Bredere reikwijdte

Het Omgevingsplan heeft een brede reikwijdte. Dat is het meest opvallende verschil met het bestemmingsplan. Het omgevingsplan kent niet de begrenzing van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Het kan namelijk regels bevatten die over heel de fysieke leefomgeving gaan. Het Omgevingsplan beperkt zich dus niet tot planologische aspecten. Het voorziet in een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Daarnaast kan het ook andere regels bevatten over activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

 

Wat als jouw plan niet in het Omgevingsplan past?

Ook met de Omgevingswet komt het vaak voor dat plannen niet passen in een Omgevingsplan. Vervelend als dat jouw plan overkomt. Is de gemeente bereid om medewerking aan de plannen te verlenen? Dan is dat mooi nieuws! Soms wijzigen gemeenten zelf het Omgevingsplan. Vaak ook niet. In die gevallen geven gemeenten de voorkeur dat jezelf het Omgevingsplan aanlevert. RooBeek Advies kan jou daarbij helpen.

Onze inzet heeft voordelen zowel qua geld als tijd. Als initiatiefnemer heb je zelf de planning in de hand. Wij schakelen sneller dan gemeenten en hebben korte lijnen met onderzoeksbureau. Ook zijn onze kosten veelal lager in vergelijking met de kosten die de gemeente rekent voor het wijzigen van een Omgevingsplan.

 

Wijzigen Omgevingsplan

Gemeenten kunnen onder de Omgevingswet op verschillende manieren plannen faciliteren. Eén van die manieren is het wijzigen van het Omgevingsplan, de andere voorziet in het verlenen van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa). Bij het wijzigen van het omgevingsplan kan gedurende een bepaalde periode na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervolgens nog de keuze gemaakt worden of deze wordt gepubliceerd op basis van de standaard TAM Omgevingsplan of STOP/TPOD.

TAM Omgevingsplan is bedoeld voor gemeenten die nog geen gebruik kunnen maken van het planvormingsdeel van het DSO omdat bijvoorbeeld de plansoftware nog niet alle daarvoor benodigde functies biedt. TAM Omgevingsplan is beschikbaar gesteld om (urgente) gebiedsontwikkelingen niet te laten vertragen. Doordat de materie voor velen nieuw is, merken wij dat gemeenten (nog) niet altijd goed weten welke proceduremogelijkheden de Omgevingswet mogelijk maakt. Wij hebben een soort van routekaart geschreven.

Lees meer over de Routekaart – strategie instrumentkeuze bij gebiedsontwikkelingsprojecten

 

Wat kan RooBeek Advies voor jouw plan betekenen?

Voor het wijzigen van het Omgevingsplan ben je bij RooBeek Advies aan het juiste adres. Wij zijn thuis is de Omgevingswet. Het maken van (belangen)afwegingen die leiden tot een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ is ons niet vreemd. Bovendien lijkt een TAM Omgevingsplan veel op de voorheen bestemmingsplan. De ervaring van het maken van bestemmingsplannen nemen wij mee om betaalbaar, deskundig en snel jouw plannen te realiseren.

RooBeek Advies heeft jarenlange ervaring in het adviseren, ondersteunen en begeleiden van de meest uiteenlopende projecten. De omvang en de aard van onze projecten lopen uiteen. Van een enkele of dubbele woning tot tientallen nieuwe woningen in een woonwijk, van agrarische bedrijven tot nieuwe supermarkten en van een medisch centrum tot een volwaardig recreatiepark. Ook voor infrastructurele projecten zoals zonneparken, een verdubbeling of een fly-over van snelwegen draaien wij onze hand niet om.

Wil je weten of wij jou kunnen helpen, neem dan contact op met Marcel.

 

Wij bellen jou!

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op of vraag een offerte aan

Offerte aanvragen