Wij maken complexe regelgeving eenvoudig. Zoek je een vergunningmanager? Iemand die jou door het oerwoud van (bouw)regels leidt? Stop dan nu met zoeken!

 

Training en opleiding Omgevingswet

Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vervangt als gevolg van de Omgevingswet het Bouwbesluit 2012. In het Bbl staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk. En over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook staan in het Bbl meerdere procedureregels over het vergunningvrije bouwen en meldingen voor het slopen, brandveilig gebruik en de bouwactiviteit (Wkb).

Met Henry heeft RooBeek Advies een échte Bbl (Bouwbesluit) specialist in huis. Hij adviseert en doceert over deze (nieuwe) regels. Het correct toepassen van de bouw- en procedureregels is niet eenvoudig én zelfs een vak (apart). Voor velen is RooBeek Advies een vraagbaak. Ook jou helpen wij graag!

 

Wet kwaliteitsborging van het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ook wel de Wkb genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is op 1 januari 2024 ingegaan voor nieuwe bouwwerken in ‘gevolgklasse 1’. Gevolgklasse 1 is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen. Een uitgebreide lijst van wat onder gevolgklasse 1 valt, lees je op de IPLO website.

RooBeek Advies heeft in de persoon van Henry een Wkb-specialist in huis. Henry heeft afgelopen jaren meerdere landelijke proefprojecten uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, bouwbedrijven en kwaliteitborgers. Ook is hij betrokken geweest bij implementatietrajecten bij de gemeenten.

 

Vergunningenmanagement

Wil je ontwikkelen, bouwen of herbestemmen dan heb je veelal een omgevingsvergunningen nodig. Het volledig aanvragen ervan is een tijdrovende, maar bovenal specialistische klus. Het goed in beeld hebben welke vergunningen, meldingen of andere toestemmingen nodig zijn, is van belang voor een snelle vergunningaanvraag.

Als je iets over het hoofd ziet en vergeet aan te vragen levert dit extra kosten en onnodige vertraging op.

Vergunningenmanagement geeft de oplossing. Wij bieden overzicht, dat resulteert in een complete lijst met alle vergunningen en meldingen die voor het project van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen, kappen en graven. Maar ook advies brandveiligheid en eventuele afwijkingen van het Omgevingsplan.

 

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet zijn de regels voor vergunningvrij bouwen ook gewijzigd. Met Henry heeft RooBeek Advies een échte specialist en veel gevraagd docent over dit onderwerp in huis. Op het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland gaf hij afgelopen een workshop over dit onderwerp: workshop Vergunningvrij bouwen onder Omgevingswet – bwt congres 12 oktober 2023 -v2. Ook schreef Henry een publicatie over de gewijzigde regeling onder de Omgevingswet: Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet – SDU Praktijk Omgevingsrecht nr 2 maart 2023

 

Vragen?

Heb jij vragen over één of meerdere van deze onderwerpen, neem dan contact op met Henry. Heb je liever een training, cursus of een voorlichting over deze onderwerpen, laat het ons dan weten. Wij delen graag onze kennis en ervaring.

Wat is je vraag?

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op of vraag een offerte aan

Offerte aanvragen