Omgevingswet 2024, wat verandert er?

Omgevingswet

Een buurman die een boom wil kappen of een ondernemer die een loods wil plaatsen: wie te maken heeft met bouwprojecten moest langs allerlei loketten en websites voor een vergunning. Om dat te versimpelen is er de Omgevingswet gekomen, die 26 oude wetten in één wet vangt. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze nieuwe wet bundelt en maakt regels eenvoudiger. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

Bijvoorbeeld het aanleggen van een woonwijk, een projectontwikkelaar die leegstaande bebouwing wil transformeren, burgers die een nieuwe garage gaan bouwen of bij het vergroten van een agrarisch bedrijf, iédereen met een initiatief of ruimtelijk project krijgt sinds 1 januari 2024 te maken maken met de Omgevingswet.

 

 

Waarom komt de Omgevingswet er?

Er zijn veel regels in Nederland die zorgen voor een veilige en prettige omgeving om in te wonen en te werken. Die gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De vele regels maken het soms ingewikkeld om projecten voor bijvoorbeeld de bouw van woningen of wegen te starten. De Omgevingswet bundelt de regels met de gedachte om projecten eenvoudiger en sneller kunnen starten. Kijk ook de animatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet.

 

Wat verandert er met de Omgevingswet?

We hebben in Nederland 55.000 bestemmingsplannen. Daarin staan alle regels, heel gedetailleerd voor elke buurt. Die verdwijnen en worden vervangen door ruim 300 omgevingsplannen. Elke gemeente in Nederland heeft uiterlijk 2032 één omgevingsplan, waar alle regels in staan voor de fysieke leefomgeving. Met de komst van de Omgevingswet bestaan begrippen als ‘bestemmingsplan’ of ‘wijzigingsplan’ niet meer. Het bestemmingsplan of wijzigingsplan heet sinds 1 januari 2024 een (tijdelijk) Omgevingsplan.

Ook veranderen de regels voor vergunningvrij bouwen als gevolg van “de knip” van de bouwactiviteit. Een bouwactiviteit kent met de Omgevingswet een ruimtelijk en technisch deel van het bouwen. Elke deel van “de knip” met een eigen beoordelingskader. De bouwtechnische regels zijn met de Omgevingswet gebundeld in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (het Bbl) en daarmee verdwijnt alom bekende en zo vertrouwde Bouwbesluit, zoals dat sinds 1992 gold. Verder is het zo dat met de Omgevingswet ook gelijktijdig de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) inwerking treedt. Dat betekent dat voor bepaalde nieuwbouw (gevolgklasse 1) geen omgevingsvergunning maar een melding bouwactiviteit nodig is.

 

Wat kan RooBeek Advies voor jou betekenen?

RooBeek Advies heeft zich grondig voorbereid op deze veranderingen. Alle hiervoor genoemde veranderingen zijn bij ons bekend terrein. Vanaf 2019 lopen wij al met deze wet in de hand trainingen, cursussen en workshops te geven. Veel gemeenten en bedrijven zijn door ons getraind en/of geïnformeerd over de veranderingen die de Omgevingswet gaat brengen.

Wij kunnen ook  jou helpen en jouw vragen beantwoorden. Heb je een vraag, zoek je ondersteuning of advies? Vul dan snel het contactformulier in of neem rechtstreeks contact met ons op. Ook voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning, het opstellen van een Bopa-onderbouwing of wijziging van het (TAM) Omgevingsplan, dan ben je met de Omgevingswet bij RooBeek Advies aan hét juiste adres.

 

Hoe kunnen wij helpen?

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op of vraag een offerte aan

Offerte aanvragen