Soms past een (bouw)plan niet in het bestemmingsplan. Dat betekent dat de omgevingsvergunning ‘niet zomaar’ kan worden verleend. Hoe vervelend is dat?

Een wijziging van het bestemmingsplan is een optie. Maar deze procedure duurt lang. Gelukkig is er een snellere en goedkopere optie.

Met een omgevingsvergunning kan van het bestemmingsplan worden afgeweken. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning is dan een ‘ruimtelijke onderbouwing’ nodig.

Wij schrijven snel en goed(koop) een ruimtelijke onderbouwing voor jouw plannen.

 

 

 

Bestemmingsplan Wijzigingsplan

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

In de ruimtelijke onderbouwing moet worden aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is. Past een (bouw)plan goed op de locatie? Zijn er geen belemmeringen te verwachten? Er moet sprake zijn van een zogenaamde ‘goede ruimtelijke ordening’.

Een ruimtelijke onderbouwing is inhoudelijk te vergelijken met de toelichting van een bestemmingsplan. Alle relevante planologische-, beleidsmatige- en economische aspecten moeten in de ruimtelijke onderbouwing worden behandeld.

Een goede ruimtelijke onderbouwing vermeldt de uitvoeringsaspecten archeologie en cultuurhistorie, bodemkwaliteit, externe veiligheid, ecologie, stikstof, luchtkwaliteit, hinder bedrijvigheid, geluid en waterhuishouding.

Samen met onze vaste netwerk van gespecialiseerde bureaus zijn wij altijd in staat om élk onderzoek uit te voeren.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op of vraag een offerte aan

Offerte aanvragen